มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เกษตร ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรผ่านกิจกรรม มือเรียวรอเกี่ยวรวง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 , 20:15:34     (อ่าน 471 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ผ่านกิจกรรม โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวงประจำปี 2566(ระยะที่ 2ช่วงเก็บเกี่ยว) ปลูกฝังการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรผ่านการทำนาในทุกขั้นตอนแก่นักศึกษา โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และ นางสาวอาทิตยาภรณ์ ชาลี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3ภาควิชาพืชไร่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน ลงแขกเกี่ยวข้าวบนแปลงนาพื้นที่ 10 ไร่ ท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านแสงแดดอันอบอุ่น ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา  

                นายศิลา แก้วม่วง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิม และสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เรียนรู้วิถีการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแล และการเก็บเกี่ยว ซึ่งโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ช่วงการปักดำนา ระยะที่ 2ช่วงการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เสริมสร้างความรักความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาต่างคณะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

               ทั้งนี้ ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว มีการละเล่นหยอกล้อกัน ทำปี่จากตอซังข้าวหรือฟางข้าวเป่าเล่นกันอย่างสนุกสนาน ภายหลังจากร่วมกันเกี่ยวข้าว ทุกคนต่างมานั่งวงล้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างอบอุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ  สำหรับพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยว ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ผลผลิตจะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และเลี้ยงรับรองพี่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ็ 2567 อีกด้วย

             นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการตระหนักรู้ถึงอาชีพเกษตรกร นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรู้ความสามารถต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย "มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :