มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 สิงหาคม 2566 , 19:04:43     (อ่าน 1,007 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ

“งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2566

 ----------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม  “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี เห็นความสำคัญและและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืน” Innovations for managing climate change towards a sustainable futureโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ชม...นิทรรศการและการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)

          พบกับ...กิจกรรมต่าง ๆ จาก 4 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่ กิจกรรม BMP Robots Championship, กล้องโทรทัศน์, ท้องฟ้าจำลอง, การแข่งขันตอบปัญหาทางดาราศาสตร์, การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ม.ต้น ม.ปลาย, นิทรรศการสื่อการสอนทางฟิสิกส์, นิทรรศการสื่อการสอนทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์, นิทรรศการเปิดโลกเทคโนโลยีวัสดุ สู่อนาคตที่ยั่งยืน, นิทรรศการเรียนรู้การทำงานของเครื่อง CT และ MRI และการนำเสนอเค้าโครงงานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีตรวจวัดตามหลักวิธีการ GLOBE ภาควิชาเคมี ได้แก่ กิจกรรมอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ, มัดย้อม ซ้อมมัดใจ, หมึกลอยได้ แต่ใจไม่ลอย, Molecular gastronomy, Science Photo Gallery, FoodieLand, เคมีบันเทิง, ฟองใคร ใหญ่กว่ากัน, วิดยา จินตนาการ, สมุนไพร DIY, ลูกบอลลูกบอลหรรษา, น้องนุ่มนิ่ม (พวงกุญแจตุ๊กตาฟองน้ำ), ยืดได้หดได้ (พวงกุญแจฟิล์มหด), แต้มแต่งสีสัน (ระบายสีน้ำยางพารา) และพอลิเมอร์กินได้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ กิจกรรมสอยดาว, การตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม, สาธิตการดักติด cell. เกมส์ความปลอดภัย, จิ๊กซอความปลอดภัย, ปริศนาวงล้อความปลอดภัย, แชะ เช็ค แชร์, เปิดโลกสิ่งมีชีวิต, กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาธิตวิธีการทำและทดลองทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การวาดภาพทางชีววิทยา เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สาธิตและทดลองวาด, เปิดโลกสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทะเล แสดงตัวอย่าง พืชและสัตว์ รวมถึงสัตว์ทะเลบางชนิด, สาธิตการผ่าสัตว์ เช่น ผ่ากบ ผ่าปลา, เปิดโลกโครโมโซม สาธิตการเตรียมตัวอย่างโครโมโซมอย่างง่าย, เห็ดหรรษา, ผลิตภัณฑ์จากยีสต์, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากจุลินทรีย์ และโลกของจุลินทรีย์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กิจกรรมเปิดโลกวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์, เกมด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์, แอพพลเคชันด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์, นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Game based learning, AR/VR, และ IoT,เปิดโลก ICT ท่องโลกเสมือนจริงด้วย VR/AR, เล่นและเรียนรู้กับเกมต่าง ๆ, สนุกกับการสั่งการรถหุ่นยนต์, กิจกรรมทางคณิตศาสตร์, เกมส์คณิตศาสตร์, GAME ถอดรหัส FASTX, อย่ามาเล่นกับไฟ, BINGO BING-JAI, เบี้ยเท่านั้นที่ Knock everything และกิจกรรมเลือกเลขที่ชอบเหมือนเลือกคนที่ใช่       

          สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... https://scday.sci.ubu.ac.th หรือได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4535 3401-2 ต่อ 4575 วันและเวลาราชการ

------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :