มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เชิงรุกโรงเรียนทั่วภาคอีสาน แนะนำหลักสูตร และการรับเข้านักศึกษา 2567


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 12 สิงหาคม 2566 , 14:19:27     (อ่าน 557 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานรับเข้านักศึกษา กองบริการการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำหลักสูตรการศึกษาและวิธีการรับเข้านักศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ UBU i-Camp 2024  12 ค่ายสานฝันฉันจะเรียน ม.อุบล ประจำปีการศึกษา 2567 กระจายโอกาสทางการศึกษาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 4 – 31  สิงหาคม 2566

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคได้รับการศึกษาในอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแนะนำหลักสูตรและวิธีการรับเข้านักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น โดยนำหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้กับครูแนะแนว และนักเรียน ได้รับทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาตลอดจนการตัดใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

 

ภาพ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

ข่าว สรายุทธ ดวงตา
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :