มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ คว้ารางวัล Silver Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 สิงหาคม 2566 , 09:03:01     (อ่าน 421 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ รางวัล Silver Award จาก“โครงการวิจัยการยกระดับคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินรางวัล 50,000 บาท กิจกรรม Thailand Research Expo 2023 Awardในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรางวัล  ซึ่งรางวัลพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีผลงานจากหน่วยงานภายในเครือข่ายในระบบวิจัยที่ร่วมจัดนิทรรศการและส่งเข้าประกวดกว่า 500ผลงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า นับว่าเป็นความสำเร็จในการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รางวัล Silver Award จากผลงานวิจัยยกระดับทุนวัฒนธรรมด้านการทำเทียนพรรษาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นหาอัตลักษณ์และต่อยอดภูมิปัญญาการทำเทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานี ซึ่งมีมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานร้อยกว่าปี ประเพณีการทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น สืบเนื่องยาวนานเป็นร้อยปี มีสกุลช่างเป็นของตนเอง และก็เผยแพร่ ทักษะช่างการทำเทียนไปทั่วประเทศ

          สำหรับงานวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชุมชนเจ้าของทุนวัฒนธรรมเทียน โดยมุ่งให้การทำเทียนเป็นมากกว่า วัตถุประสงค์ทางศาสนาและประเพณีเท่านั้น แต่ยังขยายให้เป็นอะไรที่ร่วมสมัย เช่น เทียนกินได้  เทียนห่มได้  เทียนเรียนได้ เป็นต้น เพื่อให้งานทำเทียนเป็นมากกว่า แค่ Event ในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น ขอขอบคุณทีมวิจัยที่มุ่งมั่นทุ่มเท สำนักงานวิจัยที่ร้อยเรียงเรื่องราวนำเสนอ และขอขอบคุณชุมชน ผู้ประกอบการวัฒนธรรมทุกท่านที่ร่วมรังสรรค์งานด้วยกัน ขอบคุณหน่วย บพท. ที่ให้ทุนสนับสนุนทุน และแนะนำแนวทางการทำงาน ซึ่งทีมนักวิจัยพร้อมเดินหน้า ขยายงานให้ลึกและกว้างมากขึ้นพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า สร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตอบโจทย์การเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

                                                                          งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว

                                                                          สนง.ส่งเสริมงานวิจัยฯ/ข้อมูล/ภาพข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :