มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ สนง.ปรมาณูฯ ยกระดับวิจัยและพัฒนาการ กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 11 สิงหาคม 2566 , 16:25:13     (อ่าน 316 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนาเชิงวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพ กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

      ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ทั้งสององค์กรได้ดำเนินการร่วมกันในด้านวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้งในมิติด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และการพิทักษ์ความปลอดภัย ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิคและเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสอนด้านนิวเคลียร์และรังสี หลักสูตรเชิงประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนสหกิจศึกษา และการบริการทางวิชาการ

      ด้าน นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัย ได้มีแผนบูรณาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปส. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังทางรังสีจังหวัดอุบลราชธานี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลวิชาการและการบริการทางวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพ / ข่าว นายสรายุทธ ดวงตา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :