มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น "หวานใจไทยสาโท" คว้าตั๋วเเลกเปลี่ยนต่างประเทศ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 10 สิงหาคม 2566 , 15:03:48     (อ่าน 298 ครั้ง)         หน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ (Experiential Learning Program: ELP)คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างประเทศ จำนวน 35 คน โดยคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ผลการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอติภูมิ ชิชัยยาง ชั้นปี 2 สาขาการเงินและการลงทุน  คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก จากผลงานโมเดลธุรกิจ "หวานใจไทยสาโท" แนวคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดสกลนคร ยกระดับสาโทท้องถิ่นให้ทันสมัยใหม่ สามารถรับประทานง่าย นอกจากนี้ยังมีการนำผลไม้มาเป็นส่วนผสมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่มากยิ่งขึ้น กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

      ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ โดยหน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ อุทยานวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในการส่งเสริมนักศึกษา ฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการ เสนอแนวคิดการทำงาน ตลอดจนสามารถต่อยอดในธุรกิจ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เป็นอย่างดี

 

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูลข่าว / ภาพ โดย หน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ อุทยานวิทยาศาสตร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :