มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สาขา ICT ม.อุบลฯ บริการวิชาการ รร.ลือคำหาญวารินชำราบ การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 สิงหาคม 2566 , 13:44:51     (อ่าน 447 ครั้ง)  สาขา ICT ม.อุบลฯ บริการวิชาการ รร.ลือคำหาญวารินชำราบ

  “การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”

---------------------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การสร้าง e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน” จัดโดย งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ช่วงเช้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 532 คน และช่วงบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 484 คน โดยมี ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับวิทยากร นำทีมโดย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ และ นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการจัดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่ทางโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การจัดทำ e-Portfolio ด้วยการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายในการจัดเก็บและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถแชร์ลิงค์ หรือ แนบไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน 2 ประเภทไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบเอกสารให้สวยงาม เช่น Canva, PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น และแอปพลิเคชันประเภทสแกนเนอร์ เช่น Adobe Scan, Cam Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น เพื่อใช้ในการถ่ายภาพเอกสารหรือเกียรติบัตรเข้าไปใส่ใน e-Portfolioซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolio ได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS โดยเฉพาะในรอบที่ 1

          นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบล ฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :