มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา 7.2 ล้านบาท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 4 สิงหาคม 2566 , 18:07:27     (อ่าน 241 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีผลการเรียนดี พร้อมทั้งมีจิตอาสา ความประพฤติดี จึงส่งเสริมสนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษา และได้รับอนุเคราะห์จากภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาแบ่งเป็นทุนรายปีหรือทุนต่อเนื่อง โอกาสนี้ในวาระครบรอบ 33 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำคณะภาคเอกชน และภาครัฐ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ทุนเรียนดี  ทุนผู้ยากจน ทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอกจาก บริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท บริษัท กวงเคียงง้วน จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐ์จินาธุรกิจก้าวหน้า คุณอัญญ์ยา เกียรติสุรนนท์ คุณอังควิภา สาริบุตร และตัวแทนผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมเป็นเงินจำนวน 7,229,672 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองนโยบายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนบุคคลผู้มีจิตเมตตามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและทุนการศึกษารายปี

 

ลิงค์ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://drive.google.com/drive/folders/1Ekhh_VKte6Qc61Itu_A72FDkQYLUmsdW?usp=drive_link

 

ภาพ/ข่าว สรายุทธ ดวงตา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :