มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงาน UBU International Night 2023 สร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายทางวิชาการในระดับสากล


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 4 สิงหาคม 2566 , 17:30:26     (อ่าน 234 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม UBU International Night 2023 โอโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอันจะนำมาสู่เครือข่ายทางวิชาการในระดับสากล ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ-บี โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อ วันที่25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติกล่าวว่ากิจกรรมUBU International Night 2023 โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดมาอย่างต่อเนี่องเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยน และเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาทิ นักศึกษาประเทศภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เป็นต้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ สนุกสนาน

 

ภาพ / ข่าว สรายุทธ ดวงตา  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :