มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ นำ โรงเรียนชุมชนโดยรอบ รับมอบสื่อการเรียนรู้ จาก เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 สิงหาคม 2566 , 14:14:59     (อ่าน 206 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาส รับมอบสื่อการเรียนรู้ ให้กับมุมอินเดีย สำนักวิทยบริการ ตลอดจน โรงเรียนในชุมชนโดยรอบ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และทรัพยากรให้ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในชุมชน และ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านอินเดียศึกษาสำคัญของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกด้วย ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ได้มีการดำเนินงานด้านอินเดียศึกษา โดย กลุ่มศึกษาอินเดีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาอย่างต่อเนื่องในการร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอินเดีย แก่ นักศึกษา ตลอดจน ประชาชน ผู้ที่สนใจ อีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :