มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ชมรมดนตรีไทย ม.อุบลฯ ร่วมแสดงงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 ศรีวชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 , 22:20:33     (อ่าน 366 ครั้ง)            มหาวิทยาลัย?อุบล?ราชธานี โดยชมรมดนตรี?ไทย??เข้าร่วมงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทย โดยมี อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด และอาจารย์พัน พงษ์ผล อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม/ควบคุมวงฯ พร้อมด้วยนักศึกษา?ชมรมดนตรีไทย จำนวน 18 คน เข้าร่วม ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมทั้งหมด 112 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

      และในวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีไทยร่วมกับนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ในวงมหาดุริยางค์ไทย จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย ในบทเพลงชื่นชุมนุม-กลุ่มดนตรี และบทเพลงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงร่วมบรรเลงเพลงกับครูดนตรีไทย ในบทเพลงโหมโรงไอยเรศ การนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์มิตต  ทรัพย์ผุด ผู้แทนสถาบัน เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าฝ้ายทอเขมราฐ และ ผ้าฝ้ายย้อมคราม ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายครามนาดง อำเภอนาตาล ตำบลพะลาน จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมร่วมบรรเลงเพลงในวงมหาดุริยางค์ ถวายหน้าพระที่นั่ง  ชมรมดนตรีไทย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี?ได้ร่วมบรรเลงเพลงวงเดี่ยวสถาบัน การแสดง วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เพลงพระยาพายเรือ 3 ชั้น ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากคณะครูอาจารย์จากต่างสถาบันในครั้งนี้

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :