มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมครบรอบ 33 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 , 16:00:19     (อ่าน 688 ครั้ง)   ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และกิจกรรมครบรอบ 33 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย

-------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้จัดโครงการฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ที่เวียนมาบรรจบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ 33 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะ/สำนัก/หน่วยงานภายใน และองค์การนักศึกษา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 33 รูป จากนั้นเป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กิจกรรมการเปิดตัวและแนะนำการใช้งานคู่มืออัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมมอบรางวัลหน่วยงานสื่อสารองค์กรดีเด่น ประจำปี 2566 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้านกีฬา มอบเสื้อสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ จังหวัดอุดรธานี โดยอธิการบดีมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ “ต้นกล้ากันเกรา” และพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสา จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา โดยวันนี้ บริษัทยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด มอบทุนการศึกษา 300,000 บาท บริษัทกวงเคี้ยงง้วน จำกัด มอบทุนการศึกษา 52,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐ์จินาธุรกิจก้าวหน้า มอบทุนการศึกษา 6,000 บาท คุณอังควิภา  สาริบุตร มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และตัวแทนผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา 137,000 บาท ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่ทางมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปแบ่งเป็นทุกรายปี หรือทุนต่อเนื่องให้นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไป และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำลูกบอลยาง เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลใช้ประโยชน์ต่อไป

           ตลอดระยะเวลา 33 ปี จากวันแรกที่ถนนยังเป็นดินแดง ตึกและอาคารแต่ละแห่งค่อย ๆ ก่อสร้าง พื้นที่ยังรกร้างเต็มไปด้วยเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ หากนับอายุ 33 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคงจะอยู่ในวัยที่มีพลังและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว เป็นวัยที่มีพละกำลังและเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการมากมาย มีศิษย์เก่าที่ออกไปขับเคลื่อนการพัฒนาในสังคมภายหลังสำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาปัจจุบันที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

          ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักในระดับชาติ
แต่เรากำลังจะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลด้วยผลงาน ด้วยการยอมรับ และด้วยความภาคภูมิใจ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เราจะก้าวต่อไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน ภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน ในการที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปให้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน

          ขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ช่วยกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาถึงปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ต่อไปเราทุกคนจะมุ่งมั่น พัฒนา และผลักดันให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลต่อไป

---------------------------------------------

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

ลิงค์ประมวลภาพการจัดกิจกรรม

  1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรhttps://drive.google.com/drive/folders/1FuV-QVhKt2kCB2AP_nWmBzQrsAplYt-7
  2. เปิดตัวและแนะนำการใช้งานคู่มืออัตลักษณ์ ม.อุบลฯ https://drive.google.com/drive/folders/1a0_fx-KABs0eSc1HewVXKv2_8uKN_xrv
  3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นhttps://drive.google.com/drive/folders/1CFbMJ0dYkt-zTooOIf_m4z2PscX-8M8ASDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :