มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
วิศวะฯม.อุบลฯคว้าถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 , 22:09:26     (อ่าน 1,956 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมคอนกรีตมวลเบา สร้างชื่อเสียงเวทีระดับชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทีมคอนกรีตมวลเบา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุบสถิติใหม่ ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดในการแข่งขัน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

             การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา นับเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา ในรูปแบบของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ เข้ามาออกแบบและดำเนินการสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดได้สูงสุดภายใต้หน่วยน้ำหนักและค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ โดยผลการทดสอบ ทีมคอนกรีตมวลเบา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรากฎว่า คอนกรีตสามารถรับแรงกดได้สูงสดเฉลี่ย 1160.4 kN หรือกำลังอัดคอนกรีตสูงสุดเฉลี่ยที่ 523.0 ksc. โดยคอนกรีตมีหน่วยน้ำหนักเฉลี่ย 1,744.12 kg/m3ได้คะแนนประสิทธิภาพของคอนกรีตสูงสุดคือ 88.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมากกว่า ทีมลำดับที่ 2 ประสิทธิภาพของคอนกรีตสูงสุดคือ 79.08 คะแนน จึงทำให้ ทีมคอนกรีตมวลเบา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุบสถิติใหม่ในการแข่งขัน คอนกรีตมวลเบา-ประเภทกำลังอัดสูง คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานซึ่งมี นายจตุพร ยอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนเข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักศึกษา คณาจารย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทีมนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายสหพล นิลบารันต์  นายจตุพร ยอดทอง และ นางสาวสุธาศิณี เงาะเศษ ซึ่งมี อาจารย์สุพัฒ จารุกมล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ  เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

            นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ครั้งที่ 16 ซึ่งที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมาต่อเนื่อง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน มาแล้ว 3 ครั้ง ในปี2558 ปี 2560 และปี 2562 แสดงถึงศักยภาพหลักสูตรที่นักศึกษาสามารนำความรู้ในวิชาชีพมาบูรณาการและประยุกต์ใช้คิดวิเคราะห์วางแผนและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ในสังคมต่อไป

                                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :