มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ อว. ในโอกาสตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 , 14:49:16     (อ่าน 299 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูล ประกอบตรวจราชการโครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ อว. ได้แก่ โครงการการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับคนทุกช่วงชีวิต ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวารินชำราบ อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :