มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ อพ.สธ.ม.อุบลฯ อบรมดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น หน่วยงาน อปท.ในพื้นที่ภาคอีสาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 , 21:53:06     (อ่าน 482 ครั้ง)             ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   โดยมี ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 หน่วยงาน รวม 22 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

           การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี จ.ส.อ.ปราโมทย์ จันทุมา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ผ่านการประเมินในระดับป้ายพระราชทาน เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติการ การจัดการฝึกอบรมมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงตามลำดับการเรียนรู้ ในงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมลงพื้นที่กำหนดขอบเขต สำรวจทรัพยากร บันทึกตำแหน่งทรัพยากร เก็บตัวอย่าง จัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง จัดทำทะเบียนทรัพยากร ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบ

           ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการ ปฏิบัติใช้ได้ในหน่วยงานของตนเอง นำไปสู่การความสำเร็จในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ และขอรับการประเมินรับป้ายสนองพระราชดำริ ในระดับต่างๆ ได้ต่อไป

                                                                                  ศูนย์ประสาน อพ.สธ.ม.อุบลฯ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :