มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นศ.ม.อุบลฯ จิตอาสาทำบุญตุนความดี วิถีธรรม งานอาจาริยบูชารำลึก หลวงปู่ชา สุภัทโท


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 14 มกราคม 2566 , 22:14:27     (อ่าน 291 ครั้ง)              นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จิตอาสาในงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ชาโดยในแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมากนักศึกษาจึงพร้อมใจจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม จิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บและคัดแยกขยะ ช่วยงานโรงครัวกลาง และโรงทาน ตลอดระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2566 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท) สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่ ร่วมจัดทำโรงทาน ร่วมจิตอาสา โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ลงพื้นที่ช่วยงานในด้านต่างๆ ในภาคเช้าและภาคบ่าย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

           กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะในพื้นที่บริเวณวัด

           กลุ่มที่ 2 การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ นำอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องน้ำให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

           กลุ่มที่ 3 งานโรงครัวกลาง ช่วยงานแม่ครัวเตรียมอาหาร ล้างจาน สำหรับถวายพระ และโรงทาน 

           กิจกรรม จิตอาสาทำบุญตุนความดี วิถีธรรม นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้การวางแผน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ชา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”                                                                                                                                                   งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว