มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์อายุรเวทอินเดีย-แพทย์แผนไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 มกราคม 2566 , 14:41:46     (อ่าน 324 ครั้ง)            รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์อินเดีย-ไทย  (Ayurveda: The Indian-Thai Applied Science of Health Promotion) ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์  หัวหน้าโครงการ กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแพทย์ทางเลือกและประยุกต์ใช้ศาสตร์ของอินเดียและไทยเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่องอายุรเวทอินเดียและกิจกรรม Workshop การดูแลสุขภาพโดยครูจิมมี่ คุณยุทธนา พลเจริญ  และการบรรยายเรื่องการแพทย์แผนไทย พร้อมกับ Workshop นวดแก้อาการ Office Syndrome และทำบาล์มสมุนไพร โดยทีมแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย
 
          อนึ่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์อินเดีย-ไทย  (Ayurveda: The Indian-Thai Applied Science of Health Promotion) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่และแนะนำองค์ความรู้ด้านอายุรเวทของอินเดียและแพทย์แผนไทยในการปรับใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะวัยทำงานในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มประสบปัญหาจากโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้ข้อคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะศาสตร์ทางเลือก ผ่านกิจกรรมโยคะ อายุรเวท และแพทย์แผนไทย ซึ่งเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน 
 
          ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์อินเดีย-ไทย  (Ayurveda: The Indian-Thai Applied Science of Health Promotion) เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้แก่ โยคะโอม Manduka U-PLACE และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมไปถึงคณะทำงานคณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.อุบลราชธานี ยังได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย มอบเงินบริจาคสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กับ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ต่อไป