มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ออกข้อสอบตามมาตรฐาน CEFR


โพสต์โดย : พัชรินทร์ จงใจ     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 , 13:58:19     (อ่าน 144 ครั้ง)  เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ออกข้อสอบตามมาตรฐาน CEFR ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ สามารถออกข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของผู้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักการ และเรียนรู้วิธีการออกข้อสอบสากลตามมาตรฐาน CEFR 
 
ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Betsy Gilliland, Department of Second Language Studies, University of Hawai?i M?noa สหรัฐอเมริกา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 60 คนจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
ข่าว: กาญจนา มะโนมัย
ภาพข่าว: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี และขอขอบคุณ นายปังปอนด์