มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานจากกรมสุขภาพจิต และคณะบริหารจังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 มิถุนายน 2565 , 10:41:15     (อ่าน 102 ครั้ง)                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงาน จากกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า UBU OUTLET มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อาทิการประกวดแข่งขัน To Be Number One Dancercise Thailand (การเต้น)การประกวด To Be Number One Idol (การประกวดเยาวชนต้นแบบ) และการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 ในการนำเสนอการดำเนินงานชมรมย้อนหลัง 3 ปี ซึ่ง 2564 ซึ่งชมรมได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศหลาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย