มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ 30 พ.ค.65)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 , 14:30:59     (อ่าน 126 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศ ณ 30 พ.ค.65)
 
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
สอบในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
---------------------------
ผู้ประกาศ
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
30 พฤษภาคม 2565


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1