มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมวิจัย ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 , 17:37:13     (อ่าน 909 ครั้ง)  ทีมวิจัย ม.อุบลฯ ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง “ถนนสายวัฒนธรรม"

--------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่เส้นทางถนนพรหมเทพ (วัดหลวง) ถึงถนนหลวง (วัดมหาวนาราม) ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำทีมโดย รศ.ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี นำทีมโดย นายธรธรรม์  ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมทีมงานลงพื้นที่และร่วมอำนวยความสะดวกในการสำรวจและการดำเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี ตามที่ได้ทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการ “การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนในพื้นที่ย่านเมืองเก่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 คุ้มวัด ได้แก่ วัดกลาง วัดทุ่งศรีเมือง วัดบูรพา วัดศรีประดู่ และวัดมหาวนาราม  

           รศ.ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนการทำงานในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาการทำเทียนท้องถิ่นของชุมชนตำบลในเมืองอย่างมีประสิทธิผล โดยที่ผ่านมาโครงการวิจัยได้มีการประชุมทั้งการแสดงความคิดเห็น และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน เรียบร้อยแล้ว และเล็งเห็นว่าโครงการถนนสายวัฒนธรรมที่เทศบาลนครอุบลราชธานีกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำเทียน ดังนั้นจึงได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม เส้นทางถนนพรหมเทพ (วัดหลวง) ถึงถนนหลวง (วัดมหาวนาราม)  

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ผู้ประสานงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :