มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 , 22:14:52     (อ่าน 947 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่” ในงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563-2565 รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
 
          เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย ภาคีเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข) จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control ) เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพทุกสาขาให้ปลอดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท และเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม
 
          การสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่” ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่”จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน ในครั้งนี้?โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนธน บุญลือ รองคณบดี?ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ประสิทธิชัย  พูลผล อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :