มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 18 เมษายน 2565


โพสต์โดย : นิธินันท์ สุยะลา     วันที่ 16 มีนาคม 2565 , 09:09:19     (อ่าน 918 ครั้ง)  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 415 สังกัด กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านเภสัชวิทยา หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านเภสัชวิทยา หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4535-3606ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1