มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษาชั้นปี 3 คณะนิติศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 , 14:58:34     (อ่าน 1,032 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายอรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กหรือเยาวชน จาก นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โอกาสนี้ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เชิญร่วมเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษาที่เข้ารับโล่รางวัลในพิธีอีกด้วย

          สำหรับรางวัล “วัฒนคณาธร” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็กหรือเยาวชน บุคคล รวมทั้ง นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนประสบผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม

 

ภาพข่าวโดย คณะนิติศาสตร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :