มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 , 10:57:51     (อ่าน 1,117 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" สาขาบริหารการศึกษา ประจำปี 2564 ของโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

             มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนผู้กระทำความดี จึงได้จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและการบริหารงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ด้วยผลงานการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหาร อันประกอบด้วยความรู้ ความสามารถที่อยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ดังกล่าว

             ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ การบริหารงานจะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือของทุกส่วน ทั้งทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ภาคีเครือข่ายประสานงานและดำเนินงานร่วมกัน นำไปสู่ความสำเร็จและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 9 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :