มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ โดย ทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564 ฤดูกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , 11:36:02     (อ่าน 1,227 ครั้ง)  ม.อุบลฯ โดย ทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564

“ฤดูกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี”

----------------------------------------

           เมื่อวันเสาร์ที่ 27พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564 “ฤดูกาลบอกรัก (ษ์) เขมราษฎร์ธานี” จัดโดย เทศบาลตำบลเขมราฐ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและลั่นกลองเส็ง นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายวชิระ  วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเขมราฐและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) และร่วมต้อนรับ นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ได้รับเชิญและให้เกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมือง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทีมมีสแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

            สำหรับการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564”ครั้งนี้ ผู้ร่วมงานต้องผ่านการตรวจตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะประชาชนที่ร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19จำนวน 2เข็ม และในกลุ่มจังหวัดความเสี่ยงสูงที่เดินทางเข้าร่วมงานต้องมีใบรับรองผล ATK หรือ CPR พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการและสวมใส่หน้ากากอนามัย100%และภายในงานมีเจลแอลกอฮอล์กระจายทั่วทุกจุดบริเวณงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงของชมรมต้อนรับประธาน โดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ในชุดการแสดง “ลำเพลินท่องเที่ยวเมืองอุบล” การแสดงของชมรมศิลปวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ ชุดการแสดงเปิดเมือง “เขมราษฎร์ธานี” และอีสานเมืองม่วน การแสดงของเทศบาลตำบลเทพวงศา ชุดการแสดง “รำนารีศรีเทพวงศา” การแสดงของชมรมร้องเล่นเต้นรำ ชุดการแสดง “อ้อมกอดเขมราฐ” และ “เสน่ห์สาวเขมราฐ” และการแสดงของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ชุดการแสดง “ม่วนซืนโฮแซวแนวอีสาน” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ” ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปเข้าชมงานจำนวนมาก และขอขอบคุณชาวชุมชนเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ ตลอดจนภาคีเครือข่ายการทำงานวิจัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

           สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่พลาดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลเขมราฐ  ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ และทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 : Taste of Khemarat เชิญชม ชิม ช็อป เทศกาลอาหารเมืองเขมราฐ และในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ร่วม “รำวงเขมราษฎร์ธานี 100 ปี ชาตกาลเบญจมินทร์” ขอเชิญร่วมรำวงย้อนยุค และแต่งกายย้อนยุค ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :