มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กรมอนามัย หนุนมาตรการ ม.อุบลฯ สู่โมเดล Covid Free Setting สำหรับสถาบันอุดมศึกษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 , 16:10:03     (อ่าน 1,112 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและกำหนดมาตรการ Covid Free Setting สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย โดยมี นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 พร้อมผู้บริหาร ของศูนย์อนามัยที่ 10 และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

             ในส่วนของการกำหนดมาตรการ Covid Free Setting มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะพื้นที่ในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านบุคคล และมาตรการสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา สามารถเปิดการเรียนการสอนในที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานสูงสุดในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รวมถึงมีระบบกำกับดูแล และตรวจสอบมาตรการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การดำเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนหน่วยงานคณะให้ความร่วมมือ นำไปสู่โมเดลการสร้างมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะพื้นที่ในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาขยายผลสู่ระดับประเทศต่อไป

ศรัณยู โสสิงห์  / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ /ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :