มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบผลิตผลทางการเกษตรจากแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm แก่นักศึกษาแบ่งเบาภาระครอบครัว ช่วงสถานการณ์โควิด-19


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 , 14:58:33     (อ่าน 1,321 ครั้ง)           ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ และ ดร.สุกัญญา คลังสินสิริกุล และ นายจิรเสกข์ อินทนิน ที่ปรึกษาชมรมเกษตรอาสาพัฒนา ม.อุบลฯ ได้มอบผลิตผลทางการเกษตร  อาทิ ข้าว ผัก และไข่ ที่ผลิตในแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm จำนวนทั้งสิ้น 16 ชุด ให้กับนักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

          การผลิตอาหารในชีวิตประจำวัน (UBU STUDENT FARM) สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำ UBU STUDENT FARM ร่วมกับชมรมเกษตรอาสาพัฒนา ม.อุบลฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา แปลงปลูกผัก แปลงนาสาธิต เพื่อนำมาแบ่งปันให้นักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน และนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  เป็นการสร้างรายได้ให้ชมรมต่างๆ 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :