มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม To Be Number One ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ประจำปี 2564 ระดับประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 , 10:45:34     (อ่าน 863 ครั้ง)   

                วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์บุคลากร สำนักงานพัฒนานักศึกษา และ ชมรม To Be Number Oneร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม To Be Number One ระดับประเทศ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ชมรม To Be Number One สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด แก่นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน ข้าราชการบำนาญ และนางนันทนา ศรีพินิจ  ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ข้าราชการบำนาญกรรมการให้คะแนนณ  บริเวณ Co-Working Space สำนักวิทยบริการ และอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            โอกาสนี้ นางสาวกิตติวรา จันทรุกขา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  To Be Number มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ชมรมได้ก่อตั้งมาแล้ว 8 ปี มีผลงานและความโดดเด่นในด้าน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง ดี มีภูมิคุ้มกัน สืบสานพระราชปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี องค์ประธาน ในการขับเคลื่อนสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มีผลงานการประกวดสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

            โดยประจำปี 2564 ชมรม to be number one ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานชมรมทู to be number one และได้นำเสนอการดำเนินงานชมรมย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งชมรมได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบ ต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :