มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เก็บเกี่ยวข้าวเจ้าหอมวาริน พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 , 15:15:55     (อ่าน 1,066 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินบนพื้นที่เพาะปลูก 2 ไร่ พร้อมนำผลผลิตเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ แปรรูปงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และส่งเสริมเมล็ดพันธุ์เกษตรกร ในการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ พร้อมด้วย  ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ลงพื้นที่ร่วมร่วมเกี่ยวข้าวกับบุคลากร นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ณ แปลงทดลองพืชไร่ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน กล่าวว่า คระเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักในการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตข้าวไทยมาโดยตลอด เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง ข้าวเจ้าหอมวาริน สามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว สามารถทนน้ำท่วมฉับพลัน ทนเเล้ง ต้านทานโรคไหม้ ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในพื้นที่ปลูกข้าว อาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสุกมีกลิ่นหอม และมีความนุ่มเหนียวคล้ายข้าวดอกมะลิ 105นอกจากนี้  งานวิจัยข้าวเจ้าหอมวาริน ยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการศึกษาองค์ประกอบด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้างหอมสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานโรคไหม้ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การเปรียบเทียบวันปลูกองค์ประกอบผลผลิตและการเจริญเติบโต เป็นต้น

           การพัฒนาข้าวเจ้าหอมวาริน นับเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ มุ่งพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย  ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :