มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล ชมความงามกล้วยไม้ออกดอกชูช่อทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 , 16:40:32     (อ่าน 774 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ สนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล บูรณาการร่วมกับวิชาเรียน ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการปลูก เรียนรู้การขยายพันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมความงามของกล้วยไม้แดงอุบล ซึ่งกำลังออกดอกชูช่อทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย ในช่วงฤดูฝนต้นฤดูหนาว ออกดอกอยู่ต้นนานกว่า 1 เดือน

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์พันธุกรรมของกล้วยไม้แดงอุบล ดำเนินการอนุรักษ์และขยายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง  โดยกล้วยไม้แดงอุบล เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลม้าวิ่ง มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งพบมากในจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองที่ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

             ทีมนักวิจัยได้สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล ศึกษาสภาพแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติและลักษณะต่างๆ ของกล้วยไม้ คัดเลือกสายพันธุ์แท้ตามธรรมชาติที่มีลักษณะดี เพิ่มปริมาณด้วยการขยายพันธุ์ ศึกษาการเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบล โดยเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ในช่วงของการวิจัยได้ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ให้กล้วยไม้เจริญเติบโตดี และนำมาปลูกอนุรักษ์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย อาทิ ในสถานที่ต่างๆอาทิ สวนป่าราชินี บริเวณประตู 1 และ 2 บริเวณเฮือนกำนัน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำหนองอีเจม สำนักวิทยบริการ และบริเวณหอพักนักศึกษา เป็นต้น ความสวยงามและโดดเด่นของดอกกล้วยไม้มีช่อตั้งยาวสีของดอกมีสีชมพูอ่อนถึงม่วงเข้ม กลีบดอกก็จะมีทั้งหมด 6 กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่ถึง 4 ซม. ซึ่งใหญ่กว่ากล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆในสกุลม้าวิ่ง ช่อดอกอยู่บนต้นได้นาน 1 เดือน

         ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมความงามและศึกษาพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล และพันธุ์อื่นๆซึ่งกำลังออกดอกสวยงามภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และยังสามารถนั่งรถไฟฟ้า UBU SMART TRAMSชมในจุดต่างๆ พร้อมธรรมชาติที่งดงามในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :