มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รับมอบทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรงและมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ แก่ นักศึกษา จำนวน 5 ทุน รวม 20,000 บาท


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 , 09:03:11     (อ่าน 852 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง และมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ในโอกาส มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดังนี้

ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง จำนวน 4 ทุนๆละ 4,000 บาท

1.นายสุธาวริน อวะภาค ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์

2.นางสาวธัญญารัตน์ มีห่วง ชั้นปีที่ 3  คณะศิลปศาสตร์

3.นายธรรพ์ณธร สีทา ชั้นปีที่ 2  คณะรัฐศาสตร์

4.นางสาวจรรจิรา บุญถนอม  ชั้นปีที่ 1คณะบริหารศาสตร์

ทุนมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ จำนวน 1ทุนๆละ 4,000 บาท

1. นางสาวจิรวดี มีบุญ  ชั้นปีที่ 2  คณะวิทยาศาสตร์

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง และมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น และประเทศต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :