มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรระยะสั้น การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 กันยายน 2564 , 09:32:45     (อ่าน 684 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรระยะสั้น

“การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory”

----------------------------------------

         เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory” ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 ณ ห้อง Sc131 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะ  ธรรมวิมล CEO บริษัท มาร์ส วัน จำกัด และบริษัทวังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factory” สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบูรณาการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และในอนาคตอันใกล้นี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมและวางแผนจัดทำโครงการและสูตรระยะสั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเกษตรอัจฉริยะแบบ Plant Factoryสู่สาธารณชนและผู้ที่มีความสนใจได้เข้าศึกษาในอนาคตต่อไป

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ