มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ เข้าพบพร้อมมอบโล่รางวัลแก่อธิการบดี ในโอกาสคว้ามาตรฐานระดับทอง 2 ปี กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ปี 2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 กันยายน 2564 , 14:01:41     (อ่าน 664 ครั้ง)          วันที่ 15 กันยายน 2564 ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ ได้เข้าพบพร้อมมอบโล่รางวัล แก่ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในโอกาสคว้ามาตรฐานระดับทอง 2 ปี (ต่อเนื่อง) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 โดยมี ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  นายรัชวุฒิ  โคตรลาคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมนักศึกษาที่ร่วมการนำเสนอโครงการและคว้ารางวัลมาได้เข้าพบในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ 

        ทั้งนี้ ชมรม UBU Green Club เคยได้รับรางวัลระดับเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลระดับทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรางวัลระดับทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง 2 ปี) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 31 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมความมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” ในอนาคตSDG Hashtag :