มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ ?ดูแลครอบครัว ดูแลใจในยุคโควิด?


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 กันยายน 2564 , 23:45:42     (อ่าน 858 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ

“ดูแลครอบครัว ดูแลใจในยุคโควิด”

----------------------------------

            เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่อง “ดูแลครอบครัว ดูแลใจในยุคโควิด” โดยมี อาจารย์ธมกร  เธียรภูริเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทรัพย์  สีหะวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ “ดูแลครอบครัว ดูแลใจในยุคโควิด” สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) กับความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลกระทบต่อเด็ก ได้แก่ การเรียนออนไลน์ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลกระทบต่อผู้ปกครอง ได้แก่ การทำงานที่บ้าน การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ตลอดจนวิธีการรับมือกับการเรียนออนไลน์ของลูกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีปกติใหม่ และวิธีการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ “ดูแลครอบครัว ดูแลใจในยุคโควิด” ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse,Youtube,Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเพจ https://www.facebook.com/UBUOC/videos/584513956250387 ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :