มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การจัดอันดับ Impact Rankings


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 กันยายน 2564 , 15:21:22     (อ่าน 955 ครั้ง)  คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

“การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การจัดอันดับ Impact Rankings”

------------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การจัดอันดับ Impact Rankings” รูปแบบออนไลน์ (ZOOM)จัดโดยนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นประธานกล่าวเปิดและแนะนำวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การจัดอันดับ Impact Rankingsและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเด็นของแผนงานและเป้าหมายในการขับเคลื่อน Impact Rankings ร่วมกับคณะผู้บริหารจาก 8 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยในปี 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับที่ดี จึงได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อสู่การจัดอันดับ (อันดับที่ 201 – 300) ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM)ณ ชั้น 2 ห้องประชุมเดชอุดม อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :