มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ A


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 สิงหาคม 2564 , 15:05:24     (อ่าน 732 ครั้ง)          ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นั้น

        ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.96 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A และอยู่ที่ 42 จากจำนวน 83 หน่วยงานประเภทสภาบันอุดมศึกษา