มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
โรงแรมยูเพลสม.อุบลฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHAสัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 สิงหาคม 2564 , 19:42:12     (อ่าน 1,303 ครั้ง)            อีกหนึ่งมาตรฐานของการบริการ สถานปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ผ่านการประเมิน SHA ได้รับตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ เตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิต New Normal และนำไปสู่การ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

          อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน อาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ผู้จัดการโรงแรมยูเพลส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบการ ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ หรือ ข้อกำหนดเบื้องต้นที่สถานประกอบการพึงมี เพื่อป้องกัน COVID-19 ซึ่งมาจากมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์พรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิภาพบุคลากรและฝึกอบรม สถานปฏิบัติการฯ เป็นผู้ดำเนินการเตรียมพื้นที่สถานปฏิบัติการฯ และเอกสารประกอบการประเมินจากนโยบายของทีมบริหารงานสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งสถานปฏิบัติการได้ผ่านการประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA รับรองคุณภาพเมื่อวันที่  6  สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ สถานปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้ยื่นเรื่องเสนอเข้ารับการประเมินมาตรฐาน  SHA+ (SHA Plus)  อีก 1 ตราสัญลักษณ์จากโครงการ โดย SHA Plus+ ซึ่งมีเงื่อนไข คือ สถานประกอบการนั้นๆ ต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน SHA และ บุคลากรในสถานประกอบการ อย่างน้อย 70% ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จึงจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus ซึ่งพนักงานโรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 100% แล้วทุกคนอาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน ผู้จัดการ กล่าว

          นับเป็นมาตรฐานการบริการของ สถานปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มความมั่นใจผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน SHAผู้รับบริการทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุขและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "ยูเพลสจะเป็นสถานปฏิบัติการที่ให้บริการห้องพัก  การจัดเลี้ยง  ประชุมสัมมนา  อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพในระดับสากล"

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ ข่าว