มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯติดอันดับTOP10 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี2021 จัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking(SIR)2021


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 สิงหาคม 2564 , 22:49:59     (อ่าน 5,188 ครั้ง)            ก้าวสู่ปีที่ 31 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี 2021  ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในอันดับที่ 751 ของโลก และอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2021 

           SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

1. มหาวิทยาลัยมหิดล 540 ของโลก

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 568 ของโลก

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 701 ของโลก

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 707 ของโลก

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 717 ของโลก

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 719 ของโลก

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 751 ของโลก

8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 755 ของโลก

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 757 ของโลก

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 760 ของโลก

ที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA§or=Higher%20educ.   ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1