มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICELS 2021


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 สิงหาคม 2564 , 22:16:19     (อ่าน 842 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  The International Conference on English Language Studies 2021 (ICELS 2021) รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                 นอกจากนี้ การบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  Prof. Paul Kei Matsuda, Arizona State University: "Teaching Writing in the Digital Era"และการมีการนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564

                                                                  เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว