มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ รับบริการที่โรงพยาบาลอย่างไร ในยุคโควิด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 , 22:38:21     (อ่าน 683 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ

“รับบริการที่โรงพยาบาลอย่างไร ในยุคโควิด”

----------------------------------

          เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่อง “รับบริการที่โรงพยาบาลอย่างไร ในยุคโควิด” โดยมี นางสาวกุลนันทน์  สายบุตร หัวหน้างานสนับสนุนและบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ “รับบริการที่โรงพยาบาลอย่างไร ในยุคโควิด” พร้อมแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจรักษาและข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้อง และแนะนำพื้นที่ภายใน แผนกต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปัจจุบันเปิดให้บริการแผนกอะไรบ้าง

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ “รับบริการที่โรงพยาบาลอย่างไร ในยุคโควิด” ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse,Youtube,Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเพจ https://www.facebook.com/UBUOC/videos/201130348713203 ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว