มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ สัมภาษณ์มอบทุนนักศึกษา ม.อุบลฯผ่านออนไลน์ ส่งเสริมการศึกษาสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่สังคม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 สิงหาคม 2564 , 15:30:27     (อ่าน 998 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาทุนใหม่ ประจำปี 2564ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetingในปีการศึกษา 2564 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประกาศมอบทุนทดแทนให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ทุน คณะวิทยาศาสตร์ 1 ทุน และคณะเกษตรศาสตร์ 3 ทุน รวมทดแทน จำนวน 6 ทุน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม โดยมีพันธกิจสำคัญคือการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้โดยเฉพาะให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซี่งเป็นภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับความกรุณาและทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เป็นเวลากว่า 26 ปี นับตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาปัจจุบันรับทุนต่อเนื่อง จำนวน 4 คน  คือนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 2 คน วิทยาศาสตร์ 1 คน และคณะเกษตรศาสตร์ 1 คน และในปีการศึกษา 2564 ทางมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประกาศมอบทุนทดแทน จำนวน 6 ทุน โดยเป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

            นับเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่นักศึกษา นำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นกำลังสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :