มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ศูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 900 แพ็ค 10,800 ขวด จาก กลุ่มรวมมิตรอุบล


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 สิงหาคม 2564 , 10:49:48     (อ่าน 747 ครั้ง)             วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ศูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบน้ำดื่มจำนวน 900 แพ็ค 10,800 ขวด จาก กลุ่มรวมมิตรอุบล  นำโดย คุณสมพงษ์ ตริยางกูรศรี พลโท ชยันต์ หวยสูงเนิน คุณสมยศ อัศวจิตต์ภักดี คุณ อำพล โชควิวัฒนวนิช คุณ รัฐพล เค้าทอง คุณปิยนาฎ  รักเกียรติ คุณสุเชษฐ์ ตริยางกูรศรี คุณวิทยา วีระกุล คุณนภัสษนันท์  ศุภโฆษธนานนท์ และคุณวิชาญ ปิยะรัตน์มานนท์ โดยทางฝ่ายมหาวิทยาลัย รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนทีมงานด่านหน้า ของศูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ดำเนินการฉีควัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริการและผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นรับวัคซีนของรัฐ มาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 และมียอดการให้บริการฉีดวัคซีนสะสมในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ 6,020 ราย