มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่าง ม.อุบลฯ และโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 สิงหาคม 2564 , 09:57:36     (อ่าน 833 ครั้ง)            วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีการจัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัย และ นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานคสานร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ความสำคัญของการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดการประชุมหารือความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริการด้านวิชาการแก้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตนักเรียนและบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล

ภาพบางส่วนจาก เพจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
SDG Hashtag :