มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ ร้านยากับชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบรวดเร็ว และตรวจโควิดด้วยตนเอง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 สิงหาคม 2564 , 23:18:25     (อ่าน 1,420 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เชิญชมรายการ Good Life By ม.อุบลฯ

“ร้านยากับชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบรวดเร็ว และตรวจโควิดด้วยตนเอง”

----------------------------------

          เชิญชมรายการ “Good Life By ม.อุบลฯ” ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. เป็นการสนทนาและนำเสนอในเรื่องของ “ร้านยากับชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบรวดเร็ว และตรวจโควิดด้วยตนเอง” โดยมี ภญ.ดร.ศิศิรา  ดอนสมัคร อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และ ดร.รุจาภัค  สุทธิวิเศษศักดิ์ อาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมรายการและสนทนา นายสุชัย  เจริญมุขยนันท คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ “ร้านยากับชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบรวดเร็ว และตรวจโควิดด้วยตนเอง” หลักการวิธีการตรวจสอบตามหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา antigen antibody คืออะไร ความแตกต่างกับวิธีทดสอบปกติ RTPCR ข้อดีและข้อเสียของการตรวจวิธีนี้ แนวทางและขั้นตอนการชุดตรวจและการแปลผลเบื้องต้น คำแนะนำเกี่ยวกับผลการทดสอบโดยเภสัชกร ยี่ห้อชุดตรวจ ช่องทางการจำหน่ายในร้านยา และคำแนะนำเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวหลังทราบผลตรวจ แนวทางการ home isolation

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี…มีคำตอบให้ในรายการ Good Life By ม.อุบลฯ “ร้านยากับชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบรวดเร็ว และตรวจโควิดด้วยตนเอง” ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางภาคีเครือข่ายได้ที่...  Clubhouse, Youtube, Facebook Live ทางเพจ Ubon Connect วารินชำราบบ้านเฮา ที่นี่ ม.อุบล VR Channel อยู่ดีมีแฮง และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือทางเพจ https://www.facebook.com/405486029519792/videos/226107419420957ทุกวันพฤหัสบดี

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :