มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคำขวัญภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับอุดมศึกษา รักภาษาไทย ใช้ถูก ใช้เป็น เห็นคุณค่า


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 สิงหาคม 2564 , 20:42:33     (อ่าน 2,240 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย มะโนศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภท อุดมศึกษา  "รักภาษาไทย ใช้ถูก ใช้เป็น เห็นคุณค่า" ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม

          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัด วธ. จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยปีนี้เน้นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทยผ่านการประกวดคำขวัญ แบ่งการประกวดออกเป็น 3ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป สำหรับหัวข้อการประกวด คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ ความงดงามของภาษา ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม จำนวนคำไม่เกิน 30คำ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้จำนวนมาก

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายขวัญชัย มะโนศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน ส่งผลงานเข้าประกวด และสามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประเภท อุดมศึกษา  "รักภาษาไทย ใช้ถูก ใช้เป็น เห็นคุณค่า" ได้รับเงินรางวัล 10,000บาท พร้อมเกียรติบัตร

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :