มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯร่วมจิตอาสาทำเตียงสนามกระดาษ โครงการศูนย์บาท พร้อมส่งมอบให้ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามและส่งต่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 สิงหาคม 2564 , 22:51:18     (อ่าน 962 ครั้ง)            อีกหนึ่งกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น อาจารย์และนักศึกษา ได้พร้อมใจทำเตียงสนามจากกระดาษลูกฟูก เป็นโครงการเริ่มต้นจากศูนย์บาท โดยมี ดร.พัชริดา ปรีเปรม  อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และนักศึกษาจากทุกคณะร่วมโครงการ โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ลงพื้นที่ให้กำลังใจ อาจารย์ และนักศึกษา ที่พร้อมใจจิตอาสา โดยมีพลังศรัทธาจากทุกภาคส่วนนำวัสดุอุปกรณ์ร่วมสมทบ ผลิตตามกำลังความสามารถ พร้อมส่งมอบให้กับศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และยังถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำเตียงกระดาษ ให้กับหน่วยงาน ชุมชน ในการจัดทำนำช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป

          ดร.พัชริดา ปรีเปรม  อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการ เริ่มจากรายวิชาในหลักสูตรของคณะ รายวิชานวัตกรรมวัสดุ และวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาออกแบบเศษวัสดุ ซึ่งเป็นโปรเจคที่ใช้โจทย์ในการเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อ covid-19 ที่แพร่ระบาดทุกพื้นที่ ปัจจุบันคนไข้ได้เดินทางกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลายหมื่นคน นอกจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้ว จำนวนเตียงทรัพยากรต่างๆก็ไม่เพียงพอแน่นอน สถานการณ์คนเริ่มเสียชีวิต ตนจึงมองว่าเราจะนิ่งอยู่ดูดายอยู่เฉยๆไม่ได้ จึงให้นักศึกษาคิดและออกแบบเตียงกระดาษจากกระดาษลูกฟูก พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสามาทำกิจกรรม แม้เราออกไปช่วยข้างนอกไม่ได้ เราก็ทำในบ้านของเรา ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกันจากจุดเริ่มต้นด้วยเงิน 0 บาท เริ่มต้นจากทำมาทีละเล็กละน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยนักศึกษาที่ร่วมจิตอาสาปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด นอกจากนักศึกษาจะได้ทำความดีเพื่อสังคม แล้ว ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา การติดต่อประสานงาน เป้าหมายในการจัดทำ ประมาณ 2สัปดาห์ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ซึ่งทีมคณะทำงานจะประเมินสถานการณ์ในรอบแรกว่ามีความต้องการเพียงพอหรือไม่ หรืออาจจะขยายเวลาการจัดทำออกไปอีก จะได้เห็นได้ว่าวันนี้คุณค่าของโครงการเล็กๆ ทำให้เห็นพลังความร่วมแรงร่วมใจ เมื่อคนเริ่มเห็นความสำคัญก็จะยื่นมือมาช่วยคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังที่มี สำหรับพื้นที่อื่นๆที่มีความสนใจทำเตียงกระดาษ สามารถนำต้นแบบจัดทำได้ ซึ่งเราได้ถอดบทเรียนกระบวนการผ่านการคิดมาแล้ว ง่ายต่อการผลิตง่ายต่อการคิด ง่ายต่อการประยุกต์ ง่ายต่อการจัดการ ง่ายต่อการประกอบ และสุดท้ายคือง่ายต่อการกำจัดหลังใช้งานแล้วเสร็จอีกด้วย

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา โดยพลังนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) ส่งมอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำเตียงสนามกระดาษให้กับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พัชริดา ปรีเปรม (อ.มะเหมี่ยว)  085-859-9740 และ นายณรงค์ สารสินธ์ (น็อต) 0652310862 และเพจ UBU Scrap Design

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :