มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
แถลงการณ์ ม.อุบลฯพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายนอกมหาวิทยาลัยและได้เข้ารับการรักษาแล้ว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 สิงหาคม 2564 , 14:39:47     (อ่าน 3,454 ครั้ง)            แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ผู้ติดเชื้อ 1 ราย บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ติดเชื้อจากภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่ได้เดินทางเข้าที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  ปัจจุบันได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 ผู้ติดเชื้อ 1 ราย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจพบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ติดเชื้อจากภายนอกมหาวิทยาลัย เรียนออนไลน์จากที่ตั้งภายนอกมหาวิทยาลัย นับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามแนวทางการรับมือ ต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการยกระดับความรุนแรงของการระบาดโดยเคร่งครัด และได้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗) มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะในลำดับถัดไป

อ่านลิ้งค์แถลงการณ์ไฟล์แนบด้านล่างไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :