มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และมอบสิ่งของสนับสนุนในพิธีเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 , 11:10:53     (อ่าน 974 ครั้ง)            วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพิธีเปิดศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเทศบาลตำบลคำขวาง พร้อมนี้ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง และนายเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรวบรวม อุปกรณ์ สิ่งที่จำเป็น เพื่อร่วมสนับสนุนและมอบให้กับศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์ ณ ตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

          โดย ศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์แห่งนี้มีสองชั้น จะถูกแบ่งเป็นที่พักของคนกลุ่มเสี่ยงระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ ส่วนกลุ่มอาคารที่พักใช้เป็นที่พักของผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียวระหว่างรอการนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยคนสองกลุ่มไม่ปะปนพบกัน และมีห้องน้ำใช้แยกจากกันกว่า 20 ห้อง จึงเหมาะใช้เป็นศูนย์พักคอยทางอำเภอและเจ้าของสถานที่จะเป็นผู้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งจัดส่งอาหาร 3 มื้อให้ผู้เข้าพักอาศัยได้เกิดความสบายใจและลดความเครียด

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมสนับสนุนพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ”
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :