มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบใบเกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 11 มกราคม 2564 , 14:53:49     (อ่าน 1,365 ครั้ง)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบใบเกียรติบัตรชมเชยกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นางสาวนันทิชา หัวดอน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
            ดร.จรวยพร แสนทวีสุุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบเสื้อ I love UBU โดยคณบดีและคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :